REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου

Inviato il 22/08/2022 | di INNOPOLIS ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Descrizione

Το έργο αφορά στην επανάχρηση του κυριότερου τμήματος της Χαρτοποιίας Αιγίου, το οποίο αποτελεί την «καρδιά» του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος. Η Χαρτοποιία Αιγίου στα περίπου 60 χρόνια της λειτουργίας της διέγραψε μια πολύ σημαντική πορεία, αποκτώντας πανελλαδική εμβέλεια, που κατά τις περιόδους ακμής της επεκτεινόταν εκτός συνόρων. Αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα της χώρας και συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγίου και ευρύτερα της Αχαΐας. Η επιρροή που άσκησε σε ολόκληρη την περιοχή της Αχαΐας προσέδωσε στην Χαρτοποιία ξεχωριστή θέση στην ιστορία της πόλης του Αιγίου και τη συλλογική μνήμη των κατοίκων. Λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτιριακού συγκροτήματος, αλλά και της θέσης του σε ένα στρατηγικό σημείο της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, μεταξύ του παλιού λιμανιού και του νέου λιμανιού της πόλης, η αξιοποίηση της Χαρτοποιίας Αιγίου αποτελεί ένα διαχρονικό στόχο του Δήμου. Το παρόν έργο θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς έρχεται σαν συνέχεια των προηγούμενων προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από την πλευρά του πρώην Δήμου Αιγίου και πλέον Δήμου Αιγιαλείας.

Το έργο είναι ενταγμένο μαζί με 24 άλλες πράξεις, στην Πρόσκληση 083 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δύο (2) ενταγμένων Πράξεων στην Πρόσκληση 091 «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στόχος του σχεδίου που απευθύνεται στους ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας είναι η ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική τους επανένταξη στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Avanzamento

Αυτή τη στιγμή η Ανάδοχος εταιρεία έχει αναλάβει τις αρχιτεκτονικές μελέτες και τις στατικές μελέτες, και είναι στην φάση κατάθεσης των οριστικών μελετών.

Risultati

Δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης - π.χ. το έργο δεν έχει ακόμα αποδώσει αξιόλογα αποτελέσματα

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο κατάθεσης των τελικών μελετών.

Punti di debolezza

- Η πανδημία Covid-19 αποτέλεσε τροχοπέδη στην ταχεία υλοποίηση του έργου
- Κάποια από τα μηχανήματα στις εγκαταστάσεις της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου έχουν κλαπεί με την πάροδο του χρόνου.

Punti di forza

- Το κτίριο που αναφέρεται το έργο θα έχει πολλαπλές χρήσεις (διάφοροι πολυχώροι πολιτισμού και αθλητισμού, μουσείο χαρτοποιίας, εκθεσιακός χώρος όσων μηχανημάτων έχουν διασωθεί, χώροι υπηρεσιών για το Δήμο, κ.λπ)
- Με την ολοκλήρωση του έργου η ευρύτερη περιοχή του Αιγίου θα αποκτήσει μεγάλη τουριστική και πολιτιστική αξία
- Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα επισκέπτονται τον χώρο περίπου 10.000 επισκέπτες ανά έτος. Προβλέπεται μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Rischi

- Έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
- Γραφειοκρατία από την πλευρά του Δήμου Αιγίου

Soluzioni e Idee

- Επέκταση των παρεμβάσεων με την δημιουργία νέων εκθεσιακών και πολιτιστικών χώρων και σε άλλα κτίρια του παραλιακού μετώπου στον Δήμο Αιγίου
- Δημιουργία χώρου αποκλειστικά για γηραιότερα άτομα με την δυνατότητα δημιουργικής ενασχόλησής τους καθώς επίσης και πραγματοποίηση δράσεων απασχόλησης και ψυχαγωγίας τους.

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i referenti politici

Η ομάδα των πολιτών που συμμετείχαν στις συνεδρίες, μαζί με τον συντονιστή από τον φορέα InnoPolis πήραν συνέντευξη από τον κο Βασίλη Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Πολεοδομίας και Υπεύθυνος του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».
Επίσης ελήφθησαν συνεντεύξεις από 3 ενεργούς πολίτες του Δήμου Αιγιάλειας, οι οποίοι εξέφρασαν την γνώμη τους σε σχέση με το έργο και οι οποίοι εστίασαν τόσο στα πολιτιστικά όσο και στα περιβαλλοντικά οφέλη της ανάπλασης.

Domande principali

1. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η εκτίμηση είναι ότι θα παραδοθεί το έργο τον Οκτώβριο του 2022. Θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου;

2. Λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτιριακού συγκροτήματος, αλλά και της θέσης του σε ένα στρατηγικό σημείο της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, η αξιοποίηση της Χαρτοποιίας Αιγίου αποτελεί ένα διαχρονικό στόχο του Δήμου. Σύμφωνα με τους δείκτες εκτιμάται ότι το κτίριο θα προσελκύσει 10.000 επισκέπτες. Υπάρχει κάποιο πλάνο ενεργειών και προβολής προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Risposte principali

1. Το χρονοδιάγραμμα έχει επικαιροποιηθεί, έχει αλλάξει και έχει γίνει οπισθοβαρές.

2. Όταν ολοκληρωθεί αυτό είτε μόνο αυτό σαν πρόγραμμα είτε μαζί με κάποια άλλα προγράμματα, συνολικά καταλαβαίνετε ότι σε αντίστοιχες περιοχές και σε αντίστοιχες πόλεις προσελκύει αρκετούς επισκέπτες δεν ξέρω αν θα είναι 10.000, αλλά σίγουρα όλος αυτός ο πολυχώρος, θα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και σίγουρα θα προσελκύσει αρκετό κόσμο. Ίσως να φτάνει και εκεί που υπάρχει το παλιό ξυλουργείο που θα γίνει ένα winebar το οποίο θα είναι πανέμορφο και θα είναι πάρα πολύ ήσυχο, να κάνει ο κάθε επαγγελματίας τα ραντεβού του, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Δίπλα θα έχει δραστηριότητες για ΚΔΑΠ, θα έχει κάποιες υπηρεσίες του δήμου, θα έχει δραστηριότητες για τον πολιτισμό, για την ιατρική, για τη φυσιοθεραπεία, Πανεπιστημιακό τμήμα της οποίας υπάρχει στον διπλανό χώρο. Σίγουρα αυτό θα είναι πάρα πολύ ελκυστικό όπως είναι και σε άλλες περιοχές. Μέσα από αυτό η χαρτοποιία πλέον θα είναι ένα σημείο αναφοράς για το Αίγιο αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε.